Hài hước

Một nụ cười bằng mười thang thuốc xổ :D

Đề xuất.

Xu hướng.